It stik fân 2019

It Heideblomke spilet dit jier “Gewoan te gek” fan Ton Davids. We hat dit stik earder spile in 1999. It stik spilet him ôf yn de húskeamer van Huize van Speykstraat, wer fjouwer eks-psychiatryske pasjinten wenje. De sosjotherapeute moat har helpe harren plakje yn è “normale” maatskippij wer te finen. Se docht spitigergenôch faak te goed har bêst, mar de … Read More

Stypje It Heideblomke!

Wolle jo ek mei jo logo en bedriuw op ús webside? Stiper wurde jo ol troch alle jierren € 25,- te beteljen. Wurd no stiper: toanielferienigingheideblomke@gmail.com

It iepenloftspul ‘Folk sûnder oeren’

Ek dit jier diene der spilers fan It Heideblomke mei oan it Iepenloftspul ‘Folk sûnder oeren’ Mear ynformaasje kinne jo fine op de webside fan Stichting Ferdivedaasje

Gouden Gurbe 2011

Gouden Gurbe voor hoofdrol Iepenloftspul Jubbega Door Arodi Buitenwerf. Laatste update: 5 maart 2012 om 16.19 uur. LEEUWARDENEen verrassende winnaar is er dit jaar bij de Gouden Gurbes, de prijzen van de Leeuwarder Courant voor de iepenloftspullen in Friesland. ‘Lang en gelukkig’ van regisseur Caro Kroon heeft twee van de zes Gouden Gurbes gewonnen. Daarmee werd het kleinste iepenloftspul van … Read More