It Heideblomke ûntfangt bydrage Rabobank Coöperatiefonds

Op 11 oktober 2018 hat it Heideblomke in bydrage ûntfange  fan Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De bydrage wurdt brûkt foar in nije lûd ynstallaasje. Tige tank!

“Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.”