Willy van den Bergs

Nynke Bijstra

Wytske Bijstra

Tine Bijstra – de Vries

Arend Brouwer

Feikje Bos – van der Werf

Auke de Haan

Tineke Hielkema -Speerstra

Henk Jelsma

Berend Jongsma

Sjoera Jongsma

Sjoerd Jongsma

Anne Jongsma

Jildou Jongsma

Nynk Jong

Gosse Kleefstra

Janny Koopmans – van Dam

Henriëtte Pluim

Wietske Rijpkema – Bron

Marten de Vries

Petra Witteveen – Aveskamp